Ask a Librarian

Knjižničarstvo je ena od kulturnih dejavnosti, ki ima v Cirkulanah dolgo tradicijo, saj so prvo javno knjižnico tukaj organizirali že leta 1899 v okviru takrat ustanovljenega Bralnega društva Naprej. Že leta 1908 smo dobili drugo javno knjižnico in sicer v okviru Krščansko slovensko izobraževalnega društva (KSID), ki je bilo ustanovljeno na pobudo župnika Janeza Vogrina. Velika škoda je bila povzročena med drugo svetovno vojno, saj so okupatorji večino društvenih knjig sežgali ter uničili celotno arhivsko dokumentacijo lokalnih društev. Od bogate knjižnice se je ohranilo le nekaj knjig, ki naj bi jih odnesli in skrili domačini.

Po drugi svetovni vojni je bila osnovana nova knjižnica pri krajevnem odboru OF; ko je bilo leta 1948 ustanovljeno Izobraževalno umetniško društvo (IZUD) Cirkulane, je postala knjižnica del tega društva in kot takšna deluje v okviru Kulturnega društva (KD) Cirkulane še danes. Leta 1993 je bila zaradi slabih prostorskih pogojev preseljena v prostore osnovne šole v Cirkulanah, leta 2017 pa smo jo prenesli v novi društveni prostor, ki smo ga uredili v centru kraja.

Danes knjižnica deluje kot priročna knjižnica za potrebe sekcij KD Cirkulane, hkrati pa se oblikuje kot lokalna oz. domoznanska zbirka za Cirkulane in okolico. Slednje v praksi pomeni, da zbiramo predvsem različne publikacije, ki nastajajo v naših krajih in/ali obravnavajo lokalne vsebine, pomembne za naš kraj.

V knjižnici si lahko gradivo izposojajo člani KD Cirkulane, ostali pa v dogovoru z vodjo knjižnice Miro Petrovič.
Phone: